Logo Moodle

Moodle un e-mācības: Jautājumi un atbildes

*Kas ir Moodle?

*Kur varu uzzināt vairāk par Moodle?

*Kur varu uzzināt vairāk par e-mācībām?

*Ko man darīt, ja nevaru piekļūt savai Moodle vietnei / neesmu saņēmis paroli / esmu pazaudējis paroli?

*Kas notika ar iepriekšējo vietni moodle.lv?

*Kādas ir manas kompetences?

*Kādos (e-mācību) jautājumos var jautāt palīdzību no manis?

*Kādos jautājumos meklēt palīdzību citur?

Kas ir Moodle?

Moodle un citas kursu pārvaldīšanas sistēmas (angliski Course Management Systems) ir e-vides, kas radītas mācību un mācību procesa pārvaldīšanai. Tajās ir iekļauts plašs rīku klāsts, ko pasniedzējs var izmantot mācībām, kā arī tiek nodrošinātas iespējas pārvaldīt dalībniekus un administrēt mācību procesu. Latvijā pēdējos gados vairums organizāciju izvēlas tieši Moodle programmatūru, jo tā nodrošina visplašāko funkciju klāstu, ir brīvi pieejama un pielāgojama, un tā ir latviskota.

Kur varu uzzināt vairāk par Moodle?

Latviešu valodā ir maz aktuālas informācijas par Moodle programmatūru. Vispilnīgākā un aktuālākā informācija atrodama angļu valodā (daļēji iztulkota virknē citu valodu) Moodle Docs, kas ir šīs programmatūras oficiālā dokumentācija. Ja ir specifiski jautājumi, vislabāk vērsties Moodle forumā.

Kur varu uzzināt vairāk par e-mācībām?

Metodes.lv rakstā E-mācības: Jauno tehnoloģiju izmantošana mācību procesā esmu apkopojis informāciju par:

Ko man darīt, ja nevaru piekļūt savai Moodle vietnei / neesmu saņēmis paroli / esmu pazaudējis paroli?

Moodle programmatūru izmanto daudzām e-mācību vidēm Latvijā, bet tās nav saistītas ar šo vietni (www.moodle.lv). Ja ir problēmas ar piekļuvi, vispirms jānoskaidro savas e-mācību vietnes interneta adresi (piemēram, http://emacibas.piuac.lv/ vai http://estudijas.lu.lv/) un jāsazinās ar šīs vietnes administratoru.

Kas notika ar iepriekšējo vietni moodle.lv?

Lai nodrošinātu šādas vietnes satura aktualitāti, ir jāveic ievērojams ieguldījums. Moodle.lv gadījumā, atsaucība bija pārāk zema, lai to attaisnotu. Daļu informācijas pārcēlu uz Saliedēt.lv (skat. sadaļu Metodes.lv). Tur arī turpmāk dalīšos ar savu pieredzi mācīšanas un vadīšanas jautājumos, tai skaitā, jauno tehnoloģiju izmantošanā.

Kādas ir manas kompetences?

Mans galvenais darbības lauks ir pieaugušo izglītība. Ieskatoties Metodes.lv, redzēsi, ka daudz strādāju pie jautājumiem, kas skar mācīšanas un mācīšanos efektivitāti. Ar e-mācībām nodarbojos no 2000to gadu sākuma, ar Moodle darbojos no 2005. gada. Esmu vadījis divus starptautiskus projektus, kuros veicinājām jauno tehnoloģiju izmantošanu pieaugušo izglītībā, īpašu uzmanību pievēršot Moodle platformai. Esmu Eiropas Komisijas eksperts-vērtētājs pieaugušo izglītības un e-mācību projektiem.

Kādos (e-mācību) jautājumos var jautāt palīdzību no manis?

Labprāt dalos ar savu pieredzi un zināšanām Moodle un citu jauno tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā, piemēram, e-mācību ieviešanas stratēģijas izstrādē, esoša satura pielāgošanā interneta videi, Moodle vidē iekļauto rīku radošā izmantošanā, pasniedzēju un administratoru sagatavošanā darbā ar šiem rīkiem un tml.

Ja plāno ieviest e-mācības savā organizācijā vai ir vajadzīga informācija un idejas kādā ar e-mācībām saistītā jautājumā, sazinies ar mani! Pirmā konsultācija ir bez maksas.

Kādos jautājumos meklēt palīdzību citur?

Jautājumos par Moodle uzstādīšanu un tehnisko pielāgošanu labāk jautāt profesionāla web administratora atbalstu.

Ja plāno ieviest Moodle kādā augstskolā vai citā lielā mācību iestādē, iesaku iepazīt citu Latvijas augstskolu pieredzi e-vides ieviešanā.


Toms Urdze | 2014